Magyar Română Slovenský
O nás
Vydavateľstvo Cartographia bolo založené v roku 1954 a zaoberá sa vydávaním a predajom školských atlasov, nástenných máp a interaktívnych produktov. Sme nadnárodné pedagogické vydavateľstvo, ktoré si za niekoľko desaťročí pôsobenia na trhu získalo množstvo spokojných zákazníkov vo viacerých európskych krajinách.
Pýchou našej spoločnosti sú geografické, dejepisné a literárne interaktívne učebné pomôcky. Tieto ponúkajú nielen obsah atlasov vo forme digitálnych máp, ale aj množstvo ďalších funkcií, ktoré prispievajú k skvalitneniu a spestreniu vyučovania. Naša ponuka je obohatená širokým výberom kvalitných geografických dejepisných a literárnych nástenných máp, vo viacerých jazykoch. Všetky naše produkty sú pripravované na základe platných učebných osnov a v spolupráci s lektormi, ktorí sú zárukou kvality vo svojom odbore.
V súčasnosti čelí vzdelávanie po celom svete pred veľkou výzvou. Dôležité je nielen to, čo učíme, ale akým spôsobom sprostredkúvame poznatky pre budúce generácie. Preto naše vydavateľstvo kladie veľký dôraz na prípravu moderných digitálnych učebných materiálov, ktorých ponuku neustále rozširujeme.