Magyar Română Slovenský
Interaktívne pomôcky / Geografia
Európa
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2001
Jazyk:
cena: 170,0 € cart

Popis:
K čomu slúži interaktívne CD Európa? Formou interaktívnych máp a animácií geografických javov približuje a poskytuje informácie o našom európskom kontinente. Jednotlivé témy sú štruktúrované v paneloch, pričom zelené panely obsahujú informácie z fyzickej geografie a fialové panely z humánnej geografie. Témy z fyzickej geografie (zelené panely): Geologická stavba Povrch Podnebie Rastlinstvo Pôdy Pobrežná členitosť a vodstvo Morské prúdy Témy z humánnej geografie (fialové panely): Štáty, sídla Obyvateľstvo Doprava Ťažba surovín Priemysel Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo Informácie o kontinentoch ako celku sú doplnené informáciami o vybraných regiónoch a krajinách: Severná Európa Stredná Európa Alpské štáty Apeninský a Balkánsky polostrov Francúzsko a štáty Beneluxu Pyrenejský polostrov Veľká Británia a Írsko Východná Európa a Turecko
Kontinenty
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2002
Jazyk:
cena: 180,0 € cart

Popis:
K čomu slúži interaktívne CD Kontinenty? Formou interaktívnych máp a animácií geografických javov približuje a poskytuje informácie o týchto mimoeurópskych kontinentoch: Ázia Afrika Severná Amerika Južná Amerika Austrália a Oceánia Arktída a Antarktída Jednotlivé témy sú štruktúrované v paneloch, pričom zelené panely obsahujú informácie z fyzickej geografie a fialové panely z humánnej geografie. Témy z fyzickej geografie (zelené panely): Geologická stavba Povrch Podnebie Rastlinstvo Pôdy Pobrežná členitosť a vodstvo Morské prúdy Témy z humánnej geografie (fialové panely): Štáty, sídla Obyvateľstvo Doprava Ťažba surovín Priemysel Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo Informácie o kontinentoch ako celku sú doplnené informáciami o vybraných regiónoch a krajinách: Severná Ázia Západná a Južná Ázia Juhovýchodná Ázia Čína a Mongolsko Japonsko a Kórea
Zem
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2003
Jazyk:
cena: 150,0 € cart

Popis:
K čomu slúži interaktívne CD Zem? Formou interaktívnych máp a grafík oskytuje informácie o planéte Zem ako celku. Obsahuje taktiež množstvo animácií a videí, ktoré názorne približujú geografické javy na našej planéte. Informácie sú k dispozícii v nasledujúcej základnej štruktúre, ktorá sa následne delí do ďalších podsekcií: NAŠE MIESTO VO VESMÍRE ORIENTÁCIA NA GLÓBUSE A V PRÍRODE ZÁKLADNÉ KARTOGRAFICKÉ POZNATKY GEOGRAFICKÉ SFÉRY Litosféra Hydrosféra Atmosféra Všeobecná cirkulácia atmosféry Geografická zonálnosť a systém podnebia Obyvateľstvo
Slovensko
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2004
Jazyk:
cena: 150,0 € cart

Popis:
K čomu slúži interaktívne CD Slovensko? Formou interaktívnych máp a animácií približuje a poskytuje informácie o Slovenskej republike. Jednotlivé témy sú štrukturované v paneloch pričom zelené panely obsahujú informácie z fyzickej geografie a fialové panely z humánnej geografie. Témy z fyzickej geografie (zelené panely): Geografická poloha Povrch Geologická stavba Nerastné suroviny Geomorfologické členenie Podnebie Vodstvo Pôdy Rastlinstvo a živočíšstvo Ochrana prírody a životného prostredia Témy z humánnej geografie (fialové panely): Administratívne členenie Obyvateľstvo Priemysel Poľnohospodárstvo Doprava Oblasti cestovného ruchu
Interaktívna Geografia balík 4CD
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2005
Jazyk:
cena: 520,0 € cart