Magyar Română Slovenský
Nástenné mapy / Slovensko
Slovensko - všeobecnogeografická mapa
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2500
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2500A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2500B 140x100 cm 114,0 € cart
Slovensko - všeobecnogeografická mapa + slepá mapa DUO
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2501
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2501A 160x120 cm 144,0 € cart
CR-2501B 140x100 cm 128,0 € cart
Slovensko - územnosprávne členenie
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2502
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2502A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2502B 140x100 cm 114,0 € cart
Slovensko - územnosprávne členenie + slepá mapa DUO
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2503
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2503A 160x120 cm 144,0 € cart
CR-2503B 140x100 cm 128,0 € cart
Slovensko - geologická stavby a nerastné suroviny
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2504
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2504A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2504B 140x100 cm 114,0 € cart
Slovensko - geomorfologické členenie
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2505
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2505A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2505B 140x100 cm 114,0 € cart
Slovensko - podnebie
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2506
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2506A 120x160 cm 128,0 € cart
CR-2506B 100x140 cm 114,0 € cart
Slovensko - vodstvo
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2507
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2507A 120x160 cm 128,0 € cart
CR-2507B 100x140 cm 114,0 € cart
Slovensko - pôdy a poľnohospodárstvo
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2508
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2508A 120x160 cm 128,0 € cart
CR-2508B 100x140 cm 114,0 € cart
Slovensko - rastinstvo a živočíšstvo
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2509
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2509A 120x160 cm 128,0 € cart
CR-2509B 100x140 cm 114,0 € cart
Slovensko - ochrana prírody a životné prostredie
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2510
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2510A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2510B 140x100 cm 114,0 € cart
Slovensko - obyvateľstvo
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2511
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2511A 120x160 cm 128,0 € cart
CR-2511B 100x140 cm 114,0 € cart
Slovensko - cestovný ruch
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2512
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2512A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2512B 140x100 cm 114,0 € cart