Magyar Română Slovenský
Interaktívne pomôcky
Európa
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2001
Jazyk:
cena: 170,0 € cart

Popis:
K čomu slúži interaktívne CD Európa? Formou interaktívnych máp a animácií geografických javov približuje a poskytuje informácie o našom európskom kontinente. Jednotlivé témy sú štruktúrované v paneloch, pričom zelené panely obsahujú informácie z fyzickej geografie a fialové panely z humánnej geografie. Témy z fyzickej geografie (zelené panely): Geologická stavba Povrch Podnebie Rastlinstvo Pôdy Pobrežná členitosť a vodstvo Morské prúdy Témy z humánnej geografie (fialové panely): Štáty, sídla Obyvateľstvo Doprava Ťažba surovín Priemysel Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo Informácie o kontinentoch ako celku sú doplnené informáciami o vybraných regiónoch a krajinách: Severná Európa Stredná Európa Alpské štáty Apeninský a Balkánsky polostrov Francúzsko a štáty Beneluxu Pyrenejský polostrov Veľká Británia a Írsko Východná Európa a Turecko
Pravek-Starovek
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2030
Jazyk:
cena: 170,0 € cart

Literatúra starovekého Grécka a Ríma
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2050
Jazyk:
cena: 160,0 € cart

Európa
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2070
cena: 30,0 € cart
Pravek
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2120
cena: 50,0 € cart
Mýty - Grécke mýty
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2160
cena: 40,0 € cart
Kontinenty
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2002
Jazyk:
cena: 180,0 € cart

Popis:
K čomu slúži interaktívne CD Kontinenty? Formou interaktívnych máp a animácií geografických javov približuje a poskytuje informácie o týchto mimoeurópskych kontinentoch: Ázia Afrika Severná Amerika Južná Amerika Austrália a Oceánia Arktída a Antarktída Jednotlivé témy sú štruktúrované v paneloch, pričom zelené panely obsahujú informácie z fyzickej geografie a fialové panely z humánnej geografie. Témy z fyzickej geografie (zelené panely): Geologická stavba Povrch Podnebie Rastlinstvo Pôdy Pobrežná členitosť a vodstvo Morské prúdy Témy z humánnej geografie (fialové panely): Štáty, sídla Obyvateľstvo Doprava Ťažba surovín Priemysel Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo Informácie o kontinentoch ako celku sú doplnené informáciami o vybraných regiónoch a krajinách: Severná Ázia Západná a Južná Ázia Juhovýchodná Ázia Čína a Mongolsko Japonsko a Kórea
Stredovek
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2031
Jazyk:
cena: 150,0 € cart

Biblia a stredoveká literatúra
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2051
Jazyk:
cena: 160,0 € cart

Severná Európa
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2071
cena: 20,0 € cart
Staroveký Východ
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2121
cena: 40,0 € cart
Rodokmeň Gréckych bohov
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2161
cena: 40,0 € cart
Zem
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2003
Jazyk:
cena: 150,0 € cart

Popis:
K čomu slúži interaktívne CD Zem? Formou interaktívnych máp a grafík oskytuje informácie o planéte Zem ako celku. Obsahuje taktiež množstvo animácií a videí, ktoré názorne približujú geografické javy na našej planéte. Informácie sú k dispozícii v nasledujúcej základnej štruktúre, ktorá sa následne delí do ďalších podsekcií: NAŠE MIESTO VO VESMÍRE ORIENTÁCIA NA GLÓBUSE A V PRÍRODE ZÁKLADNÉ KARTOGRAFICKÉ POZNATKY GEOGRAFICKÉ SFÉRY Litosféra Hydrosféra Atmosféra Všeobecná cirkulácia atmosféry Geografická zonálnosť a systém podnebia Obyvateľstvo
Novovek
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2032
Jazyk:
cena: 150,0 € cart

Renesancia,barok a klasicizmus v literatúre
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2052
Jazyk:
cena: 150,0 € cart

Stredná Európa
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2072
cena: 20,0 € cart
Staroveké Grécko
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2122
cena: 40,0 € cart
Literatúra Starovekého Grécka
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2162
cena: 40,0 € cart
Slovensko
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2004
Jazyk:
cena: 150,0 € cart

Popis:
K čomu slúži interaktívne CD Slovensko? Formou interaktívnych máp a animácií približuje a poskytuje informácie o Slovenskej republike. Jednotlivé témy sú štrukturované v paneloch pričom zelené panely obsahujú informácie z fyzickej geografie a fialové panely z humánnej geografie. Témy z fyzickej geografie (zelené panely): Geografická poloha Povrch Geologická stavba Nerastné suroviny Geomorfologické členenie Podnebie Vodstvo Pôdy Rastlinstvo a živočíšstvo Ochrana prírody a životného prostredia Témy z humánnej geografie (fialové panely): Administratívne členenie Obyvateľstvo Priemysel Poľnohospodárstvo Doprava Oblasti cestovného ruchu
Najnovšie dejiny
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2033
Jazyk:
cena: 150,0 € cart

Interaktívna literatúra balík 3CD
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2053
Jazyk:
cena: 376,0 € cart
Alpské štáty
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2073
cena: 20,0 € cart
Rímska ríša
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2123
cena: 40,0 € cart
Literatúra Starovekého Ríma
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2163
cena: 40,0 € cart
Interaktívna Geografia balík 4CD
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2005
Jazyk:
cena: 520,0 € cart
Interaktívny dejepis balík 4CD
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2034
Jazyk:
cena: 496,0 € cart
Apeninský a Balkánsky polostrov
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2074
cena: 20,0 € cart
Raný stredovek v Európe
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2124
cena: 75,0 € cart
Sväté písmo - Starý zákon
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2164
cena: 50,0 € cart
Francúzsko a štáty Beneluxu
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2075
cena: 15,0 € cart
Vrcholný a neskorý stredovek v Európe
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2125
cena: 75,0 € cart
Sväté písmo - Nový zákon
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2165
cena: 50,0 € cart
Pyrenejský polostrov
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2076
cena: 15,0 € cart
Osmanská ríša
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2126
cena: 35,0 € cart
Európska stredoveká literatúra
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2166
cena: 60,0 € cart
Veľká Británia a Írsko
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2077
cena: 15,0 € cart
Habsburská ríša
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2127
cena: 35,0 € cart
Európska renesančná literatúra
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2167
cena: 75,0 € cart
Východná Európa a Turecko
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2078
cena: 15,0 € cart
Svet a Európa v ranom novoveku
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2128
cena: 40,0 € cart
Barok a klasicizmus v európskej literatúre
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2168
cena: 75,0 € cart
Ázia
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2079
cena: 30,0 € cart
Premeny v 19.storočí
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2129
cena: 40,0 € cart
Severná Ázia
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2080
cena: 15,0 € cart
Svet a Európa v I.polovici 20 storočia
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2130
cena: 40,0 € cart
Západná a Južná Ázia
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2081
cena: 15,0 € cart
II. svetová vojna
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2131
cena: 40,0 € cart
Juhovýchodná Ázia
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2082
cena: 15,0 € cart
Európa po II. svetovej vojne
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2132
cena: 35,0 € cart
Čína a Mongolsko
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2083
cena: 15,0 € cart
Svet po II.svetovej vojne
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2133
cena: 35,0 € cart
Japonsko a Kórea
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2084
cena: 15,0 € cart
Afrika
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2085
cena: 30,0 € cart
Severná Amerika
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2086
cena: 15,0 € cart
Južná Amerika
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2087
cena: 15,0 € cart
Austrália a Oceánia
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2088
cena: 15,0 € cart
Arktída
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2089
cena: 15,0 € cart
Antarktída
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2090
cena: 15,0 € cart
Naše miesto vo vesmíre
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2091
cena: 30,0 € cart
Orientácia na glóbuse a v prírode
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2092
cena: 30,0 € cart
Základné kartografické poznatky
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2093
cena: 30,0 € cart
Geografické sféry
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2094
cena: 30,0 € cart
Obyvateľstvo
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2095
cena: 30,0 € cart