Magyar Română Slovenský
Nástenné mapy / Dejepis
Starý zákon
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2600
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2600A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2600B 140x100 cm 114,0 € cart
Nový zákon
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2601
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2601A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2601B 140x100 cm 114,0 € cart
Staroveké Grécko
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2602
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2602A 120x160 cm 128,0 € cart
CR-2602B 100x140 cm 114,0 € cart
Staroveký Východ
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2603
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2603A 120x160 cm 128,0 € cart
CR-2603B 100x140 cm 114,0 € cart
Staroveká Itália a Rímska ríša
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2604
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2604A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2604B 140x100 cm 114,0 € cart
Rímska ríša (1.stor.pred Kr.-2.stor.po Kr.)
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2605
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2605A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2605B 140x100 cm 114,0 € cart
Križiacke výpravy v 12.-13.stor.
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2606
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2606A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2606B 140x100 cm 114,0 € cart
Veľké zemepisné objavy a kolonizácia
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2607
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2607A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2607B 140x100 cm 114,0 € cart
Reformácia v Európe (16.stor.)
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2608
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2608A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2608B 140x100 cm 114,0 € cart
Protireformácia v Európe (polovica 16.stor.-koniec 17.stor.)
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2609
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2609A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2609B 140x100 cm 114,0 € cart
Európa v 17.stor.
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2610
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2610A 120x160 cm 128,0 € cart
CR-2610B 100x140 cm 114,0 € cart
Napoleónske vojny
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2611
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2611A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2611B 140x100 cm 114,0 € cart
II.svetová vojna v Európe a severnej Afrike (1.9.1939-18.11.1942)
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2612
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2612A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2612B 140x100 cm 114,0 € cart
II.svetová vojna v Európe a severnej Afrike (19.11.1942-8.5.1945)
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2613
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2613A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2613B 140x100 cm 114,0 € cart
Kultúra Európy v období gotiky a renesancie (XIV-XVI.stor.)
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2614
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2614A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2614B 140x100 cm 114,0 € cart
Svet medzi dvoma svetovými vojnami (1920-1939)
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2615
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2615A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2615B 140x100 cm 114,0 € cart
Následky druhej svetovej vojny v Európe
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2616
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2616A 120x160 cm 128,0 € cart
CR-2616B 100x140 cm 114,0 € cart
Vývoj ľudstva v praveku (do roku 3000.p.n.l.)
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2617
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2617A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2617B 140x100 cm 114,0 € cart
Priemyselná revolúcia v Európe
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2618
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2618A 120x160 cm 128,0 € cart
CR-2618B 100x140 cm 114,0 € cart
I.svetová vojna v Európe (1914-1918)
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2619
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2619A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2619B 140x100 cm 114,0 € cart
Európa po I.svetovej vojne (1918-1932)
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2620
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2620A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2620B 140x100 cm 114,0 € cart
Stredná Európa medzi dvoma svetovými vojnami (1933-1939)
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2621
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2621A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2621B 140x100 cm 114,0 € cart
Ozbrojené konflikty na Zemi od roku 1945 až po súčasnosť
autor: Cartographia s.r.o.
kód: CR-2622
Jazyk:
Prevedenie:
kód formát cena
CR-2622A 160x120 cm 128,0 € cart
CR-2622B 140x100 cm 114,0 € cart